A színház mindenkié

A PROJEKTET TÁMOGATJA:

Fotológus - prémium fotókidolgozás

Amire gyűjtűnk 2023. december 1. és 2024. május 30. között:

Kulturális program szervezése a szegedi hajléktalan ellátottjaink rehabilitációja érdekében

Eddig összegyűlt: 383 668 Ft

A Máltai Szeretetszolgálat Szegeden működő nappali melegedőjét jellemzően olyan emberek veszik igénybe, akik ritkán jutnak kulturális élményhez. Sokan közülük évtizedek óta nem jártak színházban, moziban, kiállításon. Kulturális programok látogatásával célunk, hogy a hajléktalan emberek a társadalom egyenrangú tagjaiként, stigmák és szorongások nélkül vehessenek részt ezeken az eseményeken.

Önbecsülésük erősítésére, valamint sorstársaikkal közös élményen alapuló kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Kellő támogatás mellett intézményünk biztosítaná a tiszta, kulturált megjelenéshez szükséges feltételeket.

A programokat előzetes felkészülésként beszélgetések előzik majd meg. A színházak és egyéb kulturális intézmények látogatása dolgozói kísérettel valósulna meg. Az előadásoknak nemcsak pillanatnyi, élményjellegű hozadékai lehetnek. Edukációs céllal – csoportfoglalkozásokon – közösen dolgozzuk majd fel a kapott élményeket és értékeket, amelyek így jelentősen hozzájárulhatnak nem csak a művelődési igény további növekedéséhez, de ahhoz is, hogy a hajléktalan emberek ismét megéljék a méltóság és a közösséghez tartozás élményét.

A programok látogatásától az elmagányosodás folyamatának megállítását, szociabilitás fokozását várjuk.


Kérjük, vásárlásod végösszegének felkerekítésével támogasd a hajléktalan emberekért végzett szolgálatunkat.