Egy kirándulás nekik is jár – beszámoló

A projektet támogatta:

Amire gyűjtöttünk 2017.07.18 – 2018.03.31 között:

Kirándulás szervezése a győri fogyatékos ellátottjaink számára

Összegyűlt: 809 634 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, Győr

Intézményünk 1995-ben kezdte meg működését.

Győrből és a város környékéről fogadunk fogyatékkal élő fiatalokat, akiknek hétköznapokon 7 óra és 16:30 között nappali ellátást nyújtunk.

Napközi Otthonunk mozgássérült, értelmi fogyatékkal élő, Down-szindrómás, autista, vak és halmozottan sérült embertársainknak nyújt korszerű fizikai és mentális ellátást, egyénre szabott fejlesztést, segítést, miközben közösségi teret is biztosít számukra. Célunk az integráció elősegítése, a lehetőség szerinti rehabilitáció, valamint a családok tehermentesítése.

Jelenleg 35 embert gondozunk, akiknek a hetirendben meghatározott foglalkozásokat tartunk munkatársaink és önkénteseink segítségével. Állandó foglalkozásaink: hétindító Máltai imalánc, napi testnevelés, önismereti foglalkozás, zenés foglalkozás, informatikai ismeretterjesztés, magyar nyelv és matematika, kézműves foglalkozás, viselkedéskultúra, háztartási ismeretek, történelem és honismeret, társadalmi ismeretek, egészségügyi ismeretek, filmtörténet és filmvetítés, katolikus hittanóra, naponta gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, sportfoglalkozások, gyöngyfűzés, irányított játék, vetélkedők, kertészkedés.

Megtartjuk az egyházi és nemzeti ünnepeket, névnapokat, Anyák-napját, és egyéb jeles napokat. Célkitűzésünk, hogy fogyatékkal élő embertársaink életét, készségeik-képességeik szinten tartását és fejlesztését, mindennapjaik gazdagítását, integrációjuk segítését továbbra is magas szakmai színvonalon végezzük.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gondozottaink is megismerhessék hazánk szépségeit, kulturális- és természeti értékeit. Régen minden évben egyhetes tábort szerveztünk számukra, de az utóbbi években egy napos kirándulásra is csak támogatással tudunk eljutni.

Ellátottjaink többsége ugyanis hátrányos szociális helyzetű családból származik, akik nem tudnak gyermekük számára utazást, kirándulást finanszírozni.

Fogyatékkal élő fiatal gondozottainkat szeretnénk elvinni egy kétnapos kirándulásra, hogy megcsodálhassák Pécs városának és környékének nevezetességeit.

Köszönjük, ha Ön is felkerekítette vásárlásának végösszegét, hogy egy pár napra ők is kiszabadulhassanak az intézmények falai közül és feltöltődhessenek e kirándulás során!

A kirándulás szervezése folyamatban van, 3 hónapon belül beszámolunk az eseményről.